Nauczyciele WF

mgr Marcin Gawron  – nauczyciel dyplomowany. Trener piłki nożnej – I klasa, UEFA A;

mgr Michał Kostucha – nauczyciel mianowany. Trener piłki nożnej – II klasa, UEFA B;

mgr Jacek Majer – nauczyciel dyplomowany. Trener koszykówki – II klasa;

mgr Grzegorz Pyzowski – nauczyciel dyplomowany.

mgr Mirosław Wołonkiewicz – nauczyciel dyplomowany. Instruktor pływania i piłki siatkowej.